Konferencija 2013

Međunarodna konferencija (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik – Obuka

Pretpostavljamo da živimo u savremenim, demokratski ustrojenim državama, koje podrazumevaju pluralizam političkih, kulturnih i verskih ubeđenja i stavova iz kojih bi, valjda, trebalo da proizađe svekolika raznolikost onoga što zovemo životnim stilom. Kako je onda moguće da skoro sve dizajnerske škole podučavaju unutar jedne jedine doktrine?

Ideje modernizma.

Sa posledicama koje isključuju ogroman broj ljudi koji žive izvan našeg umetničko-dizajnerskog geta. Čemu tako isključive studije dizajna?*

S druge strane, kad govorimo o dizajnu, da li uopšte imamo nešto drugo na raspolaganju?

Kako podučavati buduće profesionalce sa softverom, napravljenim na postulatima avantgardnih pokreta sa početka prošlog veka i sa umovima zarobljenim u modernističku mrežu?

I na kraju, za koji hrabri novi svet?

* Jan Michl, A Case Against Modernist Regime in Education

    

Konferencija 2012


Međunarodna konferencija (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik – Akcija! 

Međunarodna konferencija (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik predstavlja četvorodnevnu seriju predavanja, diskusija, radionica i izložbi renomiranih autora, dizajnera i teoretičara iz Srbije, regiona i Evrope. Projekat je prevashodno namenjen studentima umetničkih fakulteta i fakulteta za dizajn iz regiona, ali i mladim profesionalcima i široj publici. Treća po redu konferencija, koja se održava u martu 2012. godine, nosi naziv Akcija!

… Dizajneri trošimo svo vreme i energiju na proizvodenje potreba za stvarima koje su, u najmanju ruku, beznačajne… Postoje trke, važnije od naše veštine rešavanja dizajnerskih problema. Ekološke, socijalne i kulturne krize bez presedana traže naš angažman… (izvodi iz First Things First Manifesto, 2000). Imaju li ove rečenice danas još uvek smisla? Živimo u sistemu koji sa lakoćom upija svaku kritičku akciju i već u sledećem trenutku pretvara je u deo svoje mašinerije. Da li u našim zatvorenim svetovima zagledanim svakodnevno samo u sopstveni tanjir i ekran ima još volje i snage za akciju? Da li su strategije otpora postojećem poretku i aktivna borba odgurnute na društvenu i profesionalnu marginu? Da li nam je varljiva sigurnost margine dovoljna? U okviru konferencije na ta pitanja će pokušati da odgovore: Rik Pojnor, Toni Kredland i Glen Orton (Velika Britanija), Daniel van der Velden (Holandija), Rudi Baur (Švajcarska), Dejan Dragosavac, Rafaela Dražić (Hrvatska), The Miha Artnak (Slovenija), Jovan Čekić, Miloš Ilić, A3 Format grupa (Srbija).

Vojnik3